,
 

Telefon: (075) 64-50-160 | email: wrka@praca.gov.pl

img
imgimgimg
piątek, 30.01.2015 13:32

refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6


 

Zasady refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia

lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia

 

Refundację kosztów opieki na dzieckiem może ubiegać się osoba bezrobotna wychowująca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno niepełnosprawne dziecko do 18 roku życia, jeżeli:

-         podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, lub została skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy na staż lub szkolenie oraz

-         osiąga z tego tytułu miesięcznie przychody nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Powiatowy Urząd Pracy może dokonywać refundacji kosztów opieki nad dzieckiem

-        do 6-ciu miesięcy w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

-        na czas odbywania stażu lub szkolenia

Osoba ubiegająca się o refundację  kosztów opieki składa w siedzibie Urzędu:

-        wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem wraz z umową o pracę oraz kserokopią odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka/dzieci,

 

-        rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem/ dziećmi do lat 6 wraz z listą obecności potwierdzoną przez pracodawcę, zaświadczenie o przychodach brutto za miesiąc, którego dotyczy wniosek o refundację, rachunek/fakturę   o poniesionych kosztach opieki.

 

Dokonywanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem odbywa się w cyklach miesięcznych. Wnioski będą przyjmowane do 15 – go dnia każdego następującego  po sobie miesiąca kalendarzowego.

 

Refundacja  kosztów opieki będzie dokonywany na konto wnioskującego w ciągu 14 dni od złożenia wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

 

Miesięczna refundacja kosztów opieki nad dzieckiem wynosi nie więcej niż połowę zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z 2013 r.. poz. 674 z późn. zm) miesięcznie na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty.

 

 

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 2015-01-30 13:37:22 Winiarski Armand
załącznik rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem 2015-01-30 13:35:13 Winiarski Armand
załącznik zasady refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 6 lat 2015-01-30 13:34:27 Winiarski Armand

Informacje o artykule

Zredagował(a): Armand Winiarski
Data powstania: 30.01.2015 13:32
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2015 14:30
Liczba wyświetleń: 5925
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimgimg