,
 

Telefon: (075) 64-50-160 | email: wrka@praca.gov.pl

img
imgimgimg
czwartek, 21.09.2017 12:33

Ostatnie środki na dotacje dla osób powyżej 30 roku życia w ramach RPO WD 2014-2020


W związku z realizacją w 2017r. projektu

„Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamiennogórskim III”

w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy  

Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze

zaprasza osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

Wsparcie przewidziane jest dla 4 osób ( 1 Kobiety, 3 mężczyzn)  powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. :

-  kobiet

-  osób w wieku powyżej 50 roku życia,  

-  osób o niskich kwalifikacjach.  

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 18 000 zł.

Ze środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze, dla których został ustalony Profil pomocy  II lub I ( w uzasadnionych przypadkach) oraz przygotowany Indywidualny Plan Działania uwzględniający dotację jako formę wsparcia dla osoby bezrobotnej.

Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu, I piętro pokój 207, tel. 75 645 01 76  lub ze strony internetowej Urzędu www.pupkamiennagora.pl (Aktualności).

 

 

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Wniosek 2017-09-21 13:03:37 Mańkiewicz Mieczysław
załącznik Pomoc de minimis 2017-09-21 12:40:28 Mańkiewicz Mieczysław
załącznik Biznes plan 2017-09-21 12:36:59 Mańkiewicz Mieczysław
załącznik Regulamin 2017-09-21 12:36:46 Mańkiewicz Mieczysław
załącznik Ogłoszenie 2017-09-21 12:36:33 Mańkiewicz Mieczysław

Informacje o artykule

Zredagował(a): Mieczysław Mańkiewicz
Data powstania: 21.09.2017 12:33
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2017 12:36
Liczba wyświetleń: 662
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimgimg