,
 

Telefon: (075) 64-50-160 | email: wrka@praca.gov.pl

img
imgimgimg
środa, 06.09.2017 11:54

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG


Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

 
          Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi od dnia 1 stycznia 2018 r. na podstawie procedury uproszczonej, będzie odbywać się w oparciu o nowe przepisy.
          W związku ze zmianami, od dnia 1 września 2017 r. nie będzie możliwości rejestracji oświadczeń, przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r.
Praca na podstawie oświadczeń rejestrowanych przez powiatowy urząd pracy w 2017 roku będzie mogła być wykonywana do końca 2018 roku.
          Od 1 stycznia 2018 roku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych. Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym). Nadal sprawy  te będą prowadzić powiatowe urzędy pracy.
Szczegóły reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017 poz. 1543)

Informacje o artykule

Zredagował(a): Armand Winiarski
Data powstania: 06.09.2017 11:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 514
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimgimg