,
 

Telefon: (075) 64-50-160 | email: wrka@praca.gov.pl

img
imgimgimg
piątek, 01.09.2017 13:14

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej


                 

Kamienna Góra, 01.09.2017 r.

 

CAZ-4231-2.-5/ 4/2017

                              

Dotyczy:

Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamiennogórskim (III)

Oś priorytetowa:  I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie:   1.1.Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie: 1.1.2.Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

                                                                                         

              Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze planuje w miesiącu wrześniu 2017 r. rozpocząć szkolenie w zakresie  kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej dla prawa jazdy kategorii C  dla  1 osoby bezrobotnej .

            Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)  szkolenie finansowane z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

W związku z powyższym prosimy o złożenie w formie papierowej lub elektronicznej   (e-mail: wrka@praca.gov.pl) oferty szkoleniowej z załącznikami do dnia 08.09.2017 r. na wyżej wymienione szkolenie.

W załączeniu przekazujemy wzór oferty szkoleniowej oraz wzór umowy w sprawie przeprowadzenia szkolenia.

W sytuacji gdyby sprawa wymagała dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z Panią Jolantą Burczyńska tel. 75 64 50 178.

      

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik zaproszenie 2017-09-01 13:16:20 Filip Daniel
załącznik oferta szkoleniowa 2017-09-01 13:16:03 Filip Daniel
załącznik umowa wzór 2017-09-01 13:16:46 Filip Daniel
załącznik Plakat 2017-09-01 13:15:43 Filip Daniel

Informacje o artykule

Zredagował(a): Daniel Filip
Data powstania: 01.09.2017 13:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 469
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimgimg