,
 

Telefon: (075) 64-50-160 | email: wrka@praca.gov.pl

img
imgimgimg
środa, 12.07.2017 12:48

Nabór wniosków na staż w ramach POWER 2014- 2020


W związku z realizacją w 2017r. projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie kamiennogórskim (III)” w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy

Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza PRACODAWCÓW do organizacji staży do 6 miesięcy dla  osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w szczególności dla:

-  osób długotrwale bezrobotnych,

-  osób niepełnosprawnych,

-  osób o niskich kwalifikacjach.

Ze stażu mogą skorzystać osoby bezrobotne, dla których został ustalony Profil pomocy II umożliwiający skierowanie do odbycia stażu oraz przygotowany Indywidualny Plan Działania uwzględniający staż jako formę wsparcia dla osoby bezrobotnej.

Pozytywnie rozpatrzone będą wnioski pracodawców gwarantujących po zakończeniu stażu zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 3 miesięcy

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi organizacji staży można pobrać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 207 tel. 75 645 01 78 lub ze strony internetowej Urzędu www.pupkamiennagora.pl (Aktualności).

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Ogłoszenie 2017-07-12 13:19:51 Mańkiewicz Mieczysław

Informacje o artykule

Zredagował(a): Mieczysław Mańkiewicz
Data powstania: 12.07.2017 12:48
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2017 12:58
Liczba wyświetleń: 445
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimgimg